ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 ก.ค. 2562
72 ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง คสล.สายค่ายลูกเสือ - แหลมนาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 ก.ค. 2562
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุง ศพด.บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ก.ค. 2562
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
27 มิ.ย. 2562
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนวัสดุกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าดี หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
27 มิ.ย. 2562
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0014 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
27 มิ.ย. 2562
77 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง ศพด.บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
17
27 มิ.ย. 2562
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 1164 ชพ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 มิ.ย. 2562
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
24 มิ.ย. 2562
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างทางเดินรอบสระน้ำควนเขาดิน หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
24 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48