ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2x2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
39
23 ส.ค. 2562
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การอบรม จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
23 ส.ค. 2562
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารอบรม จำนวน 70 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
36
23 ส.ค. 2562
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุก จำนวน 37 คิว ดาวน์โหลดเอกสาร
37
21 ส.ค. 2562
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง, ป้ายโฟมบอร์ด และพระบรมฉายาลักษณฯ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
20 ส.ค. 2562
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในเกรียบ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
38
20 ส.ค. 2562
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
20 ส.ค. 2562
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาสีฟันและแปรงสีฟันสำหรับเด็ก จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
20 ส.ค. 2562
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (พัดลม) จำนวน 1 คัน/2 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
20 ส.ค. 2562
80 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในเกรียบ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
38
19 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53