ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
14
11 ก.ค. 2562
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางชั้นเดียว จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
11 ก.ค. 2562
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพานดอกไม้สด จำนวน 1 พาน ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 ก.ค. 2562
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายไหล่ทาง คสล.สายค่ายลูกเสือ - แหลมนาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 ก.ค. 2562
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 4 บ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
08 ก.ค. 2562
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
08 ก.ค. 2562
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.วิสัยใต้ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
08 ก.ค. 2562
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
13
08 ก.ค. 2562
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
08 ก.ค. 2562
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ่านไฟ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
08 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48