ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์ราชการ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
18 ก.ย. 2562
62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหลวง - หนองจาก หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
80
10 ก.ย. 2562
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายกร (กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วิสัยใต้)
64
05 ก.ย. 2562
64 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
30 ส.ค. 2562
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
30 ส.ค. 2562
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
30 ส.ค. 2562
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
67
26 ส.ค. 2562
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
26 ส.ค. 2562
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชั้นวางของ 3 ชั้นโล่ง จำนวน 2 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
26 ส.ค. 2562
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
23 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53