ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน Battery USB ของเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
24 ก.ค. 2562
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหาดพริก - เขาหลัก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
14
23 ก.ค. 2562
53 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
23 ก.ค. 2562
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าต่วนสีเหลืองและสีขาว จำนวน 2 ม้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
13
23 ก.ค. 2562
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
23 ก.ค. 2562
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 29 เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
15
23 ก.ค. 2562
57 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหาดพริก - เขาหลัก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 ก.ค. 2562
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพานดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 3 พาน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
22 ก.ค. 2562
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
22 ก.ค. 2562
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบถังและแบบน้ำดื่มพร้อมถัง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
22 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48