ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
487
10 ก.พ. 2557
502 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
03 ก.พ. 2557
503 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
201
10 ม.ค. 2557
504 สอบราคาก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
208
16 ต.ค. 2556
505 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
16 ต.ค. 2556
506 ประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
281
23 ส.ค. 2556
507 ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
283
27 มิ.ย. 2556
508 ประกาศสอบราคาเช่า จำนวน ๑ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
357
14 มิ.ย. 2556
509 ประกาศสอบราคาโครงการ จำนวน ๖ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
419
05 มิ.ย. 2556
510 ประกาศสอบราคาโครงการ จำนวน ๖ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
407
09 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53