ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
04 ก.ค. 2557
492 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ (ชุดที่๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
04 ก.ค. 2557
493 ประกาศสอบราคาโครงการ จำนวน ๗ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
28 พ.ค. 2557
494 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
28 พ.ค. 2557
495 ประกาศสอบราคาโครงการ จำนวน ๗ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
24 เม.ย. 2557
496 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
24 เม.ย. 2557
497 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
27 มี.ค. 2557
498 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ (ชุดที่๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
27 มี.ค. 2557
499 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ (ชุดที่๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
93
27 มี.ค. 2557
500 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.วิสัยใต้ ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
13 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53