ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองทุ่งยาว บ้านวัดนอก หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
23
05 มี.ค. 2563
42 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68001 สายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
04 มี.ค. 2563
43 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68002 สายบ้านวิสัยใต้ - บ้านวัดนอก หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
04 มี.ค. 2563
44 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68002 สายบ้านวิสัยใต้ - บ้านวัดนอก หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
03 มี.ค. 2563
45 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองทุ่งยาว บ้านวัดนอก หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
03 มี.ค. 2563
46 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68001 สายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
03 มี.ค. 2563
47 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยเขาปูน 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
44
27 ก.พ. 2563
48 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยห้วยลึก 3 หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
47
27 ก.พ. 2563
49 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยผลพฤกษา หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
49
14 ก.พ. 2563
50 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางรอง หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
49
14 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53