ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศประมูลจ้างโครงการ ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ จำนวน ๓ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
03 ก.พ. 2558
472 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ฯสายแหลมนาว-โรงเรียนค่ายลูกเสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
02 ก.พ. 2558
473 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุม อบต.วิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
02 ก.พ. 2558
474 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหาดพริก-เขาหลัก ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
02 ก.พ. 2558
475 ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
01 ธ.ค. 2557
476 ประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ และประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
208
20 พ.ย. 2557
477 ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
20 พ.ย. 2557
478 ประกาศยกเลิกการประกาศประมูลจ้างและประกาศสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
18 พ.ย. 2557
479 ประกาศประมูลจ้างและประกาศสอบโครงการ จำนวน ๕ โครงการ (ครั้งที่๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
195
04 พ.ย. 2557
480 ประกาศยกเลิกการประกาศประมูลจ้างและประกาศสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
31 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53