ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
13 พ.ย. 2558
462 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางฯสายบ้านวิสัยใต้-วัดนอก ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
10 ต.ค. 2558
463 ประกาศสอบราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดพริก ดาวน์โหลดเอกสาร
153
08 ต.ค. 2558
464 ประกาศสอบราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกแห้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
08 ต.ค. 2558
465 ประกาศสอบราคาจำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
30 ก.ย. 2558
466 ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
14 ส.ค. 2558
467 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
14 ส.ค. 2558
468 ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
03 ก.ค. 2558
469 รประกาศสอบราคาโครงการ จำนวน ๑๑ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
213
16 มี.ค. 2558
470 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑๑ โครงการ (ชุดที่๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
16 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53