ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
15 ม.ค. 2559
452 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
12 ธ.ค. 2558
453 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
154
26 พ.ย. 2558
454 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
13 พ.ย. 2558
455 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางฯสายบ้านวิสัยใต้-วัดนอก ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
10 ต.ค. 2558
456 ประกาศสอบราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดพริก ดาวน์โหลดเอกสาร
140
08 ต.ค. 2558
457 ประกาศสอบราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกแห้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
08 ต.ค. 2558
458 ประกาศสอบราคาจำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
30 ก.ย. 2558
459 ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
14 ส.ค. 2558
460 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
14 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53