ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
28 พ.ค. 2557
442 ประกาศสอบราคาโครงการ จำนวน ๗ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
158
24 เม.ย. 2557
443 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
24 เม.ย. 2557
444 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
27 มี.ค. 2557
445 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ (ชุดที่๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
27 มี.ค. 2557
446 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ (ชุดที่๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
27 มี.ค. 2557
447 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.วิสัยใต้ ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
13 ก.พ. 2557
448 ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
447
10 ก.พ. 2557
449 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
03 ก.พ. 2557
450 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
171
10 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48