ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหาดพริก-เขาหลัก ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 ก.พ. 2558
422 ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
01 ธ.ค. 2557
423 ประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ และประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
175
20 พ.ย. 2557
424 ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
20 พ.ย. 2557
425 ประกาศยกเลิกการประกาศประมูลจ้างและประกาศสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
18 พ.ย. 2557
426 ประกาศประมูลจ้างและประกาศสอบโครงการ จำนวน ๕ โครงการ (ครั้งที่๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
166
04 พ.ย. 2557
427 ประกาศยกเลิกการประกาศประมูลจ้างและประกาศสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
31 ต.ค. 2557
428 ประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ และประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
17 ต.ค. 2557
429 ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนน ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ จำนวน ๒ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
15 ต.ค. 2557
430 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านแพรกแห้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
07 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48