ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแก่งอนุรักษ์ หมู่ที่ 10 ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
29 พ.ย. 2560
422 ประกาศราคากลางก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 พ.ย. 2560
423 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
29 พ.ย. 2560
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง บต2954 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
03 พ.ย. 2560
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
50
03 พ.ย. 2560
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
46
03 พ.ย. 2560
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
01 พ.ย. 2560
428 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมภาคเรียนที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 ต.ค. 2560
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริมนม ดาวน์โหลดเอกสาร
48
30 ต.ค. 2560
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาโครงการจัดงานพิธีถวายพระเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
24 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53