ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
14 ส.ค. 2558
412 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
14 ส.ค. 2558
413 ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
03 ก.ค. 2558
414 รประกาศสอบราคาโครงการ จำนวน ๑๑ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
16 มี.ค. 2558
415 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑๑ โครงการ (ชุดที่๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
110
16 มี.ค. 2558
416 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑๑ โครงการ (ชุดที่๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
16 มี.ค. 2558
417 ประกาศจ้างเหมาโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ด้วยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
09 ก.พ. 2558
418 ประกาศประมูลจ้างโครงการ ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ จำนวน ๓ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
03 ก.พ. 2558
419 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ฯสายแหลมนาว-โรงเรียนค่ายลูกเสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 ก.พ. 2558
420 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุม อบต.วิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
02 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48