ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวิสัยใต้ ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
05 ก.พ. 2561
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
45
21 ม.ค. 2561
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
45
12 ม.ค. 2561
414 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25*50 เมตร หมุ๋ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
25 ธ.ค. 2560
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก่งอนุรักษ์ ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
22 ธ.ค. 2560
416 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ขนาดกว้าง 25*50 เมตร หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
22 ธ.ค. 2560
417 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
06 ธ.ค. 2560
418 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
06 ธ.ค. 2560
419 ปรกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านท่าดี ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
29 พ.ย. 2560
420 ปรกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวิสัยใต้ ตำบลกวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
29 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53