ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายดับเพลิงพร้อมข้อต่อและหัวอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
51
09 ก.พ. 2561
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมท่อจ่ายน้ำประปา บ้านควน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
07 ก.พ. 2561
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
07 ก.พ. 2561
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
06 ก.พ. 2561
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๓๐๐ ถุง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
06 ก.พ. 2561
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
06 ก.พ. 2561
407 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
43
05 ก.พ. 2561
408 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
05 ก.พ. 2561
409 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
49
05 ก.พ. 2561
410 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวิสัยใต้ ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
05 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53