ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอนุสรณ์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
25 ก.พ. 2559
402 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
18 ก.พ. 2559
403 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
15 ม.ค. 2559
404 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
12 ธ.ค. 2558
405 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
26 พ.ย. 2558
406 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
13 พ.ย. 2558
407 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางฯสายบ้านวิสัยใต้-วัดนอก ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
10 ต.ค. 2558
408 ประกาศสอบราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดพริก ดาวน์โหลดเอกสาร
115
08 ต.ค. 2558
409 ประกาศสอบราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกแห้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
08 ต.ค. 2558
410 ประกาศสอบราคาจำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
30 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48