ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมถนนภายในศูนย์ราชการตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 ก.ค. 2560
392 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยหัวหิน ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
21 ก.ค. 2560
393 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยตัดใหม่ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
21 ก.ค. 2560
394 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
15 มิ.ย. 2560
395 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายหาดพริก - เขาหลัก ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
18 เม.ย. 2560
396 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแก่งอนุรักษ์ 1 ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
18 เม.ย. 2560
397 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในเกรียบ 2 ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
18 เม.ย. 2560
398 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบนควน ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
18 เม.ย. 2560
399 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายยุทธศาสตร์ ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
18 เม.ย. 2560
400 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอนุสรร์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
26 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48