ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าส่องทาง จำนวน 10 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
49
23 ก.พ. 2561
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเป่าบ่อบาดาล จำนวน 4 บ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
21 ก.พ. 2561
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
21 ก.พ. 2561
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
21 ก.พ. 2561
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
20 ก.พ. 2561
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
13 ก.พ. 2561
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
13 ก.พ. 2561
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
13 ก.พ. 2561
399 ประกาศผู้ลนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
09 ก.พ. 2561
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุก จำนวน 47 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
47
09 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53