ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยทางเข้าประปาหมุ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
26
24 มี.ค. 2563
32 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยร่วมใจ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
24
24 มี.ค. 2563
33 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบนควน - นาใน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
25
24 มี.ค. 2563
34 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยในเกรียบ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
27
24 มี.ค. 2563
35 ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ซอยในเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
25
20 มี.ค. 2563
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองทุ่งยาว บ้านวัดนอก หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
25
20 มี.ค. 2563
37 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์ราชการตำบลวิสัยใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
27
12 มี.ค. 2563
38 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารประชุมสภา อบต.วิสัยใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
22
12 มี.ค. 2563
39 ประกาศประวดราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68001 สายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิน 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
12 มี.ค. 2563
40 ประกาศประวดราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68002 สายบ้านวิสัยใต้ - บ้านวัดนอก หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิน 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
12 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53