ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนน คสล.สายบนควน - ท่าดี หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
47
17 เม.ย. 2561
382 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันน้ำกัดเซาะสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
48
17 เม.ย. 2561
383 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหาดพริก - เขาหลัก หมู่ที่ ๖, ๙ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
55
17 เม.ย. 2561
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์, โต๊ะอาหาร, เก้าอี้พลาสติก, เวทีการแสดงและเครื่องพร้อมไฟเวที และไฟบริเวณงาน จำนวน ๕ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
10 เม.ย. 2561
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 เม.ย. 2561
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องไทยธรรม จำนวน ๗ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 เม.ย. 2561
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขัน ๕ ประเภท จำนวน ๑๕ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
10 เม.ย. 2561
388 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมถนนหินคลุกสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
55
05 เม.ย. 2561
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านควน สำหรับเด็ก 16 คน จำนวน 26 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
27 มี.ค. 2561
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า + ป้ายแขวนคอ + สมุดบันทึกประวัติ พร้อมเข็มฉีดยาและไซริ้ง จำนวน 2,820 โดส ดาวน์โหลดเอกสาร
52
23 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53