ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ปรกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านท่าดี ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
29 พ.ย. 2560
372 ปรกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวิสัยใต้ ตำบลกวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
29 พ.ย. 2560
373 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแก่งอนุรักษ์ หมู่ที่ 10 ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 พ.ย. 2560
374 ประกาศราคากลางก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
29 พ.ย. 2560
375 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
29 พ.ย. 2560
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง บต2954 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 พ.ย. 2560
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
28
03 พ.ย. 2560
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 พ.ย. 2560
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 พ.ย. 2560
380 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมภาคเรียนที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
30 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48