ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
08 พ.ค. 2561
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 6 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
42
08 พ.ค. 2561
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านควน สำหรับเด็ก 16 คน จำนวน 95 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
08 พ.ค. 2561
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหาดพริก - เขาหลัก หมู่ที่ 6,9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
44
07 พ.ค. 2561
365 ปรเะกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันน้ำกัดเซาะสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
44
27 เม.ย. 2561
366 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันน้ำกัดเซาะสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
18 เม.ย. 2561
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนหินคลุกสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
47
17 เม.ย. 2561
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนลูกรังซอยจิตรลัดดา หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
50
17 เม.ย. 2561
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนลูกรังซอยดวงเดือน หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
44
17 เม.ย. 2561
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนลูกรังซอยหัวหิน หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
42
17 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53