ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
25
05 ก.พ. 2561
362 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวิสัยใต้ ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 ก.พ. 2561
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวิสัยใต้ ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
05 ก.พ. 2561
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
22
21 ม.ค. 2561
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
27
12 ม.ค. 2561
366 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25*50 เมตร หมุ๋ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
25 ธ.ค. 2560
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก่งอนุรักษ์ ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
22 ธ.ค. 2560
368 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ขนาดกว้าง 25*50 เมตร หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
22 ธ.ค. 2560
369 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
06 ธ.ค. 2560
370 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
06 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48