ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศผู้ลนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
09 ก.พ. 2561
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุก จำนวน 47 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
25
09 ก.พ. 2561
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายดับเพลิงพร้อมข้อต่อและหัวอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
29
09 ก.พ. 2561
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมท่อจ่ายน้ำประปา บ้านควน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 ก.พ. 2561
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 ก.พ. 2561
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
06 ก.พ. 2561
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๓๐๐ ถุง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
06 ก.พ. 2561
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
06 ก.พ. 2561
359 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
24
05 ก.พ. 2561
360 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
05 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48