ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
28 มิ.ย. 2561
342 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันน้ำกัดเซาะสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
27 มิ.ย. 2561
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
22 มิ.ย. 2561
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย(เด็กเล็ก)ปีการศึกษา2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศพด.บ้านหาดพริก ดาวน์โหลดเอกสาร
40
21 มิ.ย. 2561
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
19 มิ.ย. 2561
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ 120 R พร้อมถอนเปลี่ยน จำนวน 2 ลูก ดาวน์โหลดเอกสาร
42
19 มิ.ย. 2561
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย(เด็กเล็ก)ปีการศึกษา2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศพด.บ้านแพรกแห้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
19 มิ.ย. 2561
348 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันน้ำกัดเซาะสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
18 มิ.ย. 2561
349 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันน้ำกัดเซาะสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
36
12 มิ.ย. 2561
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
40
08 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53