ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
05 มี.ค. 2561
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
23 ก.พ. 2561
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าส่องทาง จำนวน 10 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
29
23 ก.พ. 2561
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเป่าบ่อบาดาล จำนวน 4 บ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
21 ก.พ. 2561
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
21 ก.พ. 2561
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
21 ก.พ. 2561
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
20 ก.พ. 2561
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
13 ก.พ. 2561
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
13 ก.พ. 2561
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
13 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48