ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์, โต๊ะอาหาร, เก้าอี้พลาสติก, เวทีการแสดงและเครื่องพร้อมไฟเวที และไฟบริเวณงาน จำนวน ๕ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 เม.ย. 2561
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 เม.ย. 2561
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องไทยธรรม จำนวน ๗ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
10 เม.ย. 2561
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขัน ๕ ประเภท จำนวน ๑๕ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
10 เม.ย. 2561
335 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมถนนหินคลุกสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
24
05 เม.ย. 2561
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านควน สำหรับเด็ก 16 คน จำนวน 26 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
27 มี.ค. 2561
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า + ป้ายแขวนคอ + สมุดบันทึกประวัติ พร้อมเข็มฉีดยาและไซริ้ง จำนวน 2,820 โดส ดาวน์โหลดเอกสาร
23
23 มี.ค. 2561
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2561 จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
19 มี.ค. 2561
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
14 มี.ค. 2561
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลวิสัยใต้ (หมู่ที่ 1 - 10) จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
06 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48