ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8,3 หมู่ที่ 3 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
35
26 ก.ค. 2561
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
38
25 ก.ค. 2561
333 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดขุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
40
24 ก.ค. 2561
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหาดพริก - เขาหลัก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
42
16 ก.ค. 2561
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 ก.ค. 2561
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าส่องทาง บ้านท่าดี หมู่ที่ 1 และบ้านควน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 10 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
39
06 ก.ค. 2561
337 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหาดพริก - เขาหลัก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
40
05 ก.ค. 2561
338 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันน้ำกัดเซาะสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
41
04 ก.ค. 2561
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย(เด็กเล็ก)ปีการศึกษา2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศพด.บ้านควน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 ก.ค. 2561
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๘ และผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านท่าดี หมู่ที่ ๑ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๖๒ วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
40
29 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53