ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนลูกรังซอยดวงเดือน หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
22
17 เม.ย. 2561
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนลูกรังซอยหัวหิน หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 เม.ย. 2561
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนลูกรังซอยศรีมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
19
17 เม.ย. 2561
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนลูกรังซอยถ้ำน้ำลอด หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 เม.ย. 2561
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนหินคลุกซอยในเกรียบ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 เม.ย. 2561
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนหินคลุกซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
20
17 เม.ย. 2561
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนหินคลุกซอยยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
17
17 เม.ย. 2561
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนน คสล.สายบนควน - ท่าดี หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
19
17 เม.ย. 2561
329 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันน้ำกัดเซาะสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
18
17 เม.ย. 2561
330 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหาดพริก - เขาหลัก หมู่ที่ ๖, ๙ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
24
17 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48