ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบนควน - นาใน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
42
20 ส.ค. 2561
322 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยห้วยลึก 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
39
20 ส.ค. 2561
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 ส.ค. 2561
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัล, ชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
15 ส.ค. 2561
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสนามการแข่งขันกีฬา จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
15 ส.ค. 2561
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมไฟฟ้าส่องทาง จำนวน 10 จุด หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
10 ส.ค. 2561
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
06 ส.ค. 2561
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
06 ส.ค. 2561
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 ส.ค. 2561
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8,3 หมู่ที่ 3 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
31 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53