ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 ส.ค. 2561
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 ส.ค. 2561
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 ส.ค. 2561
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
29 ส.ค. 2561
315 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สารยเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
43
27 ส.ค. 2561
316 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
62
27 ส.ค. 2561
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบนควน - นาใน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
38
24 ส.ค. 2561
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยห้วยลึก 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
41
24 ส.ค. 2561
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
21 ส.ค. 2561
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
21 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53