ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันน้ำกัดเซาะสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
15
12 มิ.ย. 2561
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 มิ.ย. 2561
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปูนผสมเสร็จ แสตงท์ 240 จำนวน 18 คิว ดาวน์โหลดเอกสาร
27
06 มิ.ย. 2561
304 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันน้ำกัดเซาะสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
04 มิ.ย. 2561
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ ศพด.และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลวิสัยใต้ จำนวน ๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
31 พ.ค. 2561
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๘ และผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านท่าดี หมู่ที่ ๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๑ วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
30 พ.ค. 2561
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏบัติงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน ๔ เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 พ.ค. 2561
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมถนนลูกรังซอยธรมเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
22
28 พ.ค. 2561
309 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันน้ำกัดเซาะสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
18 พ.ค. 2561
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์, โต๊ะพร้อมผ้าคลุม, เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม, เวทีพร้อมเครื่องเสียง และเครื่องปั่นไฟ จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48