ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในเกรียบ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
12 ก.ย. 2561
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
11 ก.ย. 2561
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
11 ก.ย. 2561
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
11 ก.ย. 2561
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหินคลุก จำนวน 110 คิว ดาวน์โหลดเอกสาร
42
11 ก.ย. 2561
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
11 ก.ย. 2561
307 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแก่งอนุรักษ์ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
44
10 ก.ย. 2561
308 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยห้วยลึก 1 หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
37
10 ก.ย. 2561
309 ประกาศราคากลางโครงการปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์ราชการ ตำบลวิสัยใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
36
10 ก.ย. 2561
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
10 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53