ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย(เด็กเล็ก)ปีการศึกษา2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศพด.บ้านควน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 ก.ค. 2561
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๘ และผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านท่าดี หมู่ที่ ๑ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๖๒ วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 มิ.ย. 2561
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 มิ.ย. 2561
294 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันน้ำกัดเซาะสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
27 มิ.ย. 2561
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
22 มิ.ย. 2561
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย(เด็กเล็ก)ปีการศึกษา2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศพด.บ้านหาดพริก ดาวน์โหลดเอกสาร
17
21 มิ.ย. 2561
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
19 มิ.ย. 2561
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ 120 R พร้อมถอนเปลี่ยน จำนวน 2 ลูก ดาวน์โหลดเอกสาร
20
19 มิ.ย. 2561
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย(เด็กเล็ก)ปีการศึกษา2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศพด.บ้านแพรกแห้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
19 มิ.ย. 2561
300 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันน้ำกัดเซาะสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
18 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48