ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในเกรียบ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
17 ก.ย. 2561
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
14 ก.ย. 2561
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
14 ก.ย. 2561
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมไฟฟ้าส่องทาง จำนวน 20 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
39
14 ก.ย. 2561
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์ราชการ ตำบลวิสัยใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
14 ก.ย. 2561
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายหาดพริก - เขาหลัก หมู่ที่ 6, 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
13 ก.ย. 2561
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA 22000 - 230 V จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
12 ก.ย. 2561
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแก่งอนุรักษ์ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
12 ก.ย. 2561
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยห้วยลึก 1 หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
12 ก.ย. 2561
300 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายพาดพริก - เขาหลัก หมู่ที่ 6, 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
12 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53