ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชั้นวางของ 3 ชั้นโล่ง จำนวน 2 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
26 ส.ค. 2562
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
23 ส.ค. 2562
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2x2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
18
23 ส.ค. 2562
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การอบรม จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
23 ส.ค. 2562
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารอบรม จำนวน 70 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
18
23 ส.ค. 2562
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหินคลุก จำนวน 37 คิว ดาวน์โหลดเอกสาร
15
21 ส.ค. 2562
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง, ป้ายโฟมบอร์ด และพระบรมฉายาลักษณฯ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 ส.ค. 2562
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในเกรียบ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
16
20 ส.ค. 2562
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
20 ส.ค. 2562
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาสีฟันและแปรงสีฟันสำหรับเด็ก จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
20 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48