ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแก่งอนุรักษ์ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
22
29 พ.ค. 2563
22 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยในเกรียบ 1,2 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
34
13 พ.ค. 2563
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์โดมหลังคาโค้งพร้อมไฟส่องสว่าง จำนวน ๕ จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 พ.ค. 2563
24 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน สายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
41
30 เม.ย. 2563
25 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยร่วมใจ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
36
29 เม.ย. 2563
26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
33
15 เม.ย. 2563
27 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง ศพด.บ้านแพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
39
15 เม.ย. 2563
28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาหลัก 2 หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
33
13 เม.ย. 2563
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68002 สายบ้านวิสัยใต้ - บ้านวัดนอก หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 เม.ย. 2563
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68001 สายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53