ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านหาดพริก สำหรับเด็ก 22 คน จำนวน 153 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
27 ก.ย. 2561
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านแพรกแห้ง สำหรับเด็ก 39 คน จำนวน 153 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
27 ก.ย. 2561
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งญวน - ทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
26 ก.ย. 2561
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านวิสัยใต้ - วัดนอก หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
26 ก.ย. 2561
285 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68001 สายเอเชียง 41 - บ้านหาดหริก หมู่ที่ 2, 5, 10 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
26 ก.ย. 2561
286 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งญวน - ทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
25 ก.ย. 2561
287 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านวิสัยใต้ - วัดนอก หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
25 ก.ย. 2561
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแพรกแห้ง - เขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
19 ก.ย. 2561
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับรบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
17 ก.ย. 2561
290 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
17 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53