ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 ส.ค. 2561
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8,3 หมู่ที่ 3 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
31 ก.ค. 2561
283 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8,3 หมู่ที่ 3 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
17
26 ก.ค. 2561
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
21
25 ก.ค. 2561
285 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดขุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
19
24 ก.ค. 2561
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหาดพริก - เขาหลัก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
23
16 ก.ค. 2561
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
09 ก.ค. 2561
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าส่องทาง บ้านท่าดี หมู่ที่ 1 และบ้านควน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 10 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
21
06 ก.ค. 2561
289 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหาดพริก - เขาหลัก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 ก.ค. 2561
290 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันน้ำกัดเซาะสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48