ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 ส.ค. 2561
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
21 ส.ค. 2561
273 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบนควน - นาใน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 ส.ค. 2561
274 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยห้วยลึก 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
18
20 ส.ค. 2561
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
20 ส.ค. 2561
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัล, ชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬา จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
15 ส.ค. 2561
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสนามการแข่งขันกีฬา จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
15 ส.ค. 2561
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมไฟฟ้าส่องทาง จำนวน 10 จุด หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
10 ส.ค. 2561
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 ส.ค. 2561
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
06 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48