ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 พ.ย. 2561
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
30 ต.ค. 2561
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาง 1000-20 16 PR ผ้าใบ BS (นอก + ใน + รอง) จำนวน 6 เส้น ดาวน์โหลดเอกสาร
39
29 ต.ค. 2561
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4684 ชุมพร จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
16 ต.ค. 2561
275 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68001 สายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 2,5,10 ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
11 ต.ค. 2561
276 ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68001 สายเอเชีย 41 - บ้านหาพริก หมู่ที่ 2,5,10 ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
03 ต.ค. 2561
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 8 และผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านท่าดี หมู่ที่ 1 จำนวน 20 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 ต.ค. 2561
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อขับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (20 วัน) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
02 ต.ค. 2561
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาให้บริการพื้นที่เว็บไซต์รายปีขององค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 ต.ค. 2561
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านควนสำหรับเด็ก 16 คน จำนวน 153 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
27 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53