ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหินคลุก จำนวน 71 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
36
23 พ.ย. 2561
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
23 พ.ย. 2561
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนลาดยางสายวัดควน - ดอนมะพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
23 พ.ย. 2561
264 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
22 พ.ย. 2561
265 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนลาดยางสายวัดควน - ดอนมะพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
22 พ.ย. 2561
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 2954 ชุมพร จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
20 พ.ย. 2561
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเหล็กดัดหน้าต่าง, ประตู และป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
19 พ.ย. 2561
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องเสียง และเครื่องปั่นไฟ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
19 พ.ย. 2561
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
39
19 พ.ย. 2561
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 2,5,10 ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
06 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53