ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
11 ม.ค. 2562
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
08 ม.ค. 2562
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ให้เช่าเต็นท์, เก้าอี้ และโต๊ะ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 ม.ค. 2562
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
44
04 ม.ค. 2562
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหินคลุก จำนวน 49 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
49
04 ม.ค. 2562
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้า จำนวน 16,000 ตารางเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
47
04 ม.ค. 2562
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์, โต๊ะ และเก้าอี้ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
27 ธ.ค. 2561
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
50
25 ธ.ค. 2561
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลผู้สูงอายุจำนวน 10 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
51
21 ธ.ค. 2561
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
21 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53