ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 ก.ย. 2561
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหินคลุก จำนวน 110 คิว ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 ก.ย. 2561
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 ก.ย. 2561
254 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแก่งอนุรักษ์ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
16
10 ก.ย. 2561
255 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยห้วยลึก 1 หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 ก.ย. 2561
256 ประกาศราคากลางโครงการปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์ราชการ ตำบลวิสัยใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 ก.ย. 2561
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
10 ก.ย. 2561
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
17
30 ส.ค. 2561
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
17
30 ส.ค. 2561
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
29 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47