ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 5830 ชุมพร จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 ก.พ. 2562
242 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอย 8,3 หมู่ที่ 3 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 ก.พ. 2562
243 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยแก่งอนุรักษ์ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 ก.พ. 2562
244 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยแก่งอนุรักษ์ 2 หมู่ที่ 10 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 ก.พ. 2562
245 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยวัดนอกสายเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
52
01 ก.พ. 2562
246 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยศรีมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 ก.พ. 2562
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
30 ม.ค. 2562
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 ม.ค. 2562
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 1164 ชุมพร จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
22 ม.ค. 2562
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) จำนวน 76 ชั่วโมง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
16 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53