ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาให้บริการพื้นที่เว็บไซต์รายปีขององค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 ต.ค. 2561
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านควนสำหรับเด็ก 16 คน จำนวน 153 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
20
27 ก.ย. 2561
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านหาดพริก สำหรับเด็ก 22 คน จำนวน 153 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
27 ก.ย. 2561
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านแพรกแห้ง สำหรับเด็ก 39 คน จำนวน 153 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
19
27 ก.ย. 2561
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งญวน - ทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
26 ก.ย. 2561
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านวิสัยใต้ - วัดนอก หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
26 ก.ย. 2561
237 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68001 สายเอเชียง 41 - บ้านหาดหริก หมู่ที่ 2, 5, 10 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
26 ก.ย. 2561
238 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งญวน - ทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
25 ก.ย. 2561
239 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านวิสัยใต้ - วัดนอก หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
25 ก.ย. 2561
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแพรกแห้ง - เขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
19 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48