ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยจิตรลัดดา หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
19 มี.ค. 2562
222 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยภักดี หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
19 มี.ค. 2562
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยพลูศักดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
19 มี.ค. 2562
224 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยตาเฉย หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
19 มี.ค. 2562
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 2954 ชุมพร จำนวน 46 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
18 มี.ค. 2562
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชั้นวางของ จำนวน 2 ตัว (สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
15 มี.ค. 2562
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชั้นวางของ จำนวน 3 ตัว (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
15 มี.ค. 2562
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
15 มี.ค. 2562
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
21 ก.พ. 2562
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน
45
20 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53