ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4684 ชุมพร จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
16 ต.ค. 2561
222 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68001 สายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 2,5,10 ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
11 ต.ค. 2561
223 ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68001 สายเอเชีย 41 - บ้านหาพริก หมู่ที่ 2,5,10 ตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 ต.ค. 2561
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 8 และผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านท่าดี หมู่ที่ 1 จำนวน 20 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 ต.ค. 2561
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อขับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (20 วัน) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 ต.ค. 2561
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาให้บริการพื้นที่เว็บไซต์รายปีขององค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ต.ค. 2561
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านควนสำหรับเด็ก 16 คน จำนวน 153 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
27 ก.ย. 2561
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านหาดพริก สำหรับเด็ก 22 คน จำนวน 153 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
13
27 ก.ย. 2561
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านแพรกแห้ง สำหรับเด็ก 39 คน จำนวน 153 วัน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
27 ก.ย. 2561
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งญวน - ทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
26 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47