ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
13 ธ.ค. 2561
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
29 พ.ย. 2561
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหินคลุก จำนวน 71 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
18
23 พ.ย. 2561
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
23 พ.ย. 2561
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนลาดยางสายวัดควน - ดอนมะพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
23 พ.ย. 2561
216 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
22 พ.ย. 2561
217 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนลาดยางสายวัดควน - ดอนมะพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
22 พ.ย. 2561
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 2954 ชุมพร จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 พ.ย. 2561
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเหล็กดัดหน้าต่าง, ประตู และป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
19 พ.ย. 2561
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องเสียง และเครื่องปั่นไฟ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
19 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48