ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยพลูศักดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
38
19 มี.ค. 2562
212 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยตาเฉย หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
34
19 มี.ค. 2562
213 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนหินคลุกแก่งร้อยรู หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
19 มี.ค. 2562
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยสำนักสงฆ์เขาธรรมเจดีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
19 มี.ค. 2562
215 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
19 มี.ค. 2562
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยจิตรลัดดา หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
19 มี.ค. 2562
217 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยภักดี หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
19 มี.ค. 2562
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยพลูศักดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
19 มี.ค. 2562
219 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยตาเฉย หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
19 มี.ค. 2562
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 2954 ชุมพร จำนวน 46 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
18 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53