ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
04 เม.ย. 2562
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
21 มี.ค. 2562
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวมเร็วอลูมิเนียม จำนวน 2 เส้น ดาวน์โหลดเอกสาร
32
20 มี.ค. 2562
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมวภายในตำบลวิสัยใต้ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
20 มี.ค. 2562
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์เบนซิน จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
19 มี.ค. 2562
206 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยแก่งร้อยรธู หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
41
19 มี.ค. 2562
207 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยสำนักสงฆ์เขาธรรมเจดีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
37
19 มี.ค. 2562
208 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
38
19 มี.ค. 2562
209 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยจิตรลัดดา หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
34
19 มี.ค. 2562
210 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยภักดี หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
27
19 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53