ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
16
04 ม.ค. 2562
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหินคลุก จำนวน 49 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 ม.ค. 2562
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้า จำนวน 16,000 ตารางเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 ม.ค. 2562
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์, โต๊ะ และเก้าอี้ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 ธ.ค. 2561
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
19
25 ธ.ค. 2561
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลผู้สูงอายุจำนวน 10 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
23
21 ธ.ค. 2561
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 ธ.ค. 2561
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
14 ธ.ค. 2561
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 ธ.ค. 2561
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 3 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
20
13 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48