ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสาร (รถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 2 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
22 เม.ย. 2562
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง ขนาด 20 ลิตร จำนวน 45 ถัง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
17 เม.ย. 2562
193 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก (ส่วนต่อขยาย) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68001 หทู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
10 เม.ย. 2562
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68001 สายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก (ส่วนต่อขยาย) หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
10 เม.ย. 2562
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 2,900 โด้ส ดาวน์โหลดเอกสาร
33
10 เม.ย. 2562
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 เมตร จำนวน 3 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
41
09 เม.ย. 2562
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดและตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
39
09 เม.ย. 2562
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, เวที และชุดเครื่องเสียง จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
09 เม.ย. 2562
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัล, อุปกรณ์การแข่งขัน และชุดเครื่องไทยธรรม จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
09 เม.ย. 2562
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย (7 วันอันตราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53