ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ ศพด.บ้านหาดพริก ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 ส.ค. 2563
12 ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ ศพด.บ้านแพรกแห้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
07 ส.ค. 2563
13 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยแก่งอนุรักษ์ 1,2 หมู่ที่ 10 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 ก.ค. 2563
14 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
19
13 ก.ค. 2563
15 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายภักดีคง หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 ก.ค. 2563
16 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยแหลมยวน หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
13
13 ก.ค. 2563
17 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกแห้ง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแพรกแห้ง ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
30 มิ.ย. 2563
18 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแพรกแห้ง ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 มิ.ย. 2563
19 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห่าดพริก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแพรกแห้ง ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
30 มิ.ย. 2563
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8,3 หมู่ที่ 3 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
18
18 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53