ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซยอในเกรียบ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
57
30 เม.ย. 2562
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมลาดยางสายท่าดี - วัดจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
46
30 เม.ย. 2562
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.5x4 เมตร จำนวน 2 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
43
29 เม.ย. 2562
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 เม.ย. 2562
185 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนซอยเสรี หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
44
25 เม.ย. 2562
186 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยในเกรียบ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
41
25 เม.ย. 2562
187 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยในเกรียบ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
43
25 เม.ย. 2562
188 ประกาศราคากลางซ่อมแซมลาดยางสายท่าดี วัดจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
52
25 เม.ย. 2562
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
22 เม.ย. 2562
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
22 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53