ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม (ขวด) ขนาด 350 มล. จำนวน 17 แพ็ค ดาวน์โหลดเอกสาร
35
02 พ.ค. 2562
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสาร (รถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 พ.ค. 2562
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 29 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
30 เม.ย. 2562
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนซอยเสรี หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
39
30 เม.ย. 2562
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซยอในเกรียบ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 เม.ย. 2562
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซยอในเกรียบ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
47
30 เม.ย. 2562
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมลาดยางสายท่าดี - วัดจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
38
30 เม.ย. 2562
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.5x4 เมตร จำนวน 2 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 เม.ย. 2562
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
29 เม.ย. 2562
180 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนซอยเสรี หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
35
25 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53