ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยตาเฉย หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
19 มี.ค. 2562
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต 2954 ชุมพร จำนวน 46 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
18 มี.ค. 2562
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชั้นวางของ จำนวน 2 ตัว (สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
15 มี.ค. 2562
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำชั้นวางของ จำนวน 3 ตัว (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
15 มี.ค. 2562
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 มี.ค. 2562
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
21 ก.พ. 2562
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน
17
20 ก.พ. 2562
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดปลวก จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
18 ก.พ. 2562
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
14 ก.พ. 2562
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
08 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48