ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
21 พ.ค. 2562
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกดำ HP 680 จำนวน 2 แพค ดาวน์โหลดเอกสาร
38
16 พ.ค. 2562
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดสังฆทาน จำนวน 8 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
36
15 พ.ค. 2562
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่และพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
15 พ.ค. 2562
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผูกผ้าเต็นท์,โต๊ะ และสถานที่บริเวณจัดงาน จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
15 พ.ค. 2562
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์,โต๊ะขนาดใหญ่ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
15 พ.ค. 2562
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าดี - วัดจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
32
14 พ.ค. 2562
168 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าดี - วัดจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
39
08 พ.ค. 2562
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าไฟราวประดับบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร จำนวน 40 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 พ.ค. 2562
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
34
02 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53