ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยจิตรลัดดา หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
18
19 มี.ค. 2562
162 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยภักดี หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
16
19 มี.ค. 2562
163 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยพลูศักดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
16
19 มี.ค. 2562
164 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยตาเฉย หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
17
19 มี.ค. 2562
165 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนหินคลุกแก่งร้อยรู หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
19 มี.ค. 2562
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยสำนักสงฆ์เขาธรรมเจดีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
19 มี.ค. 2562
167 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
19 มี.ค. 2562
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยจิตรลัดดา หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
19 มี.ค. 2562
169 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยภักดี หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
19 มี.ค. 2562
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยพลูศักดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
19 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48