ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (งานการศึกษา) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
04 มิ.ย. 2562
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
59
30 พ.ค. 2562
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ในการอบรม จำนวน 86 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 พ.ค. 2562
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมป้ายบอกเขต อบต.วิสัยใต้ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 พ.ค. 2562
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวบ้านท่าดี และบ้านวิสัยใต้ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 พ.ค. 2562
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
29 พ.ค. 2562
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
28 พ.ค. 2562
158 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
28 พ.ค. 2562
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (งานการศึกษา) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
27 พ.ค. 2562
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
24 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53