ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมวภายในตำบลวิสัยใต้ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
20 มี.ค. 2562
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์เบนซิน จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
19 มี.ค. 2562
153 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยแก่งร้อยรธู หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 มี.ค. 2562
154 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยสำนักสงฆ์เขาธรรมเจดีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
12
19 มี.ค. 2562
155 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 มี.ค. 2562
156 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยจิตรลัดดา หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
12
19 มี.ค. 2562
157 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยภักดี หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
12
19 มี.ค. 2562
158 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยพลูศักดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
12
19 มี.ค. 2562
159 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยตาเฉย หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 มี.ค. 2562
160 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนหินคลุกแก่งร้อยรู หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
19 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47