ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนฮาร์ดิส 1 TB พร้อมลงวินโดร์และโปรแกรมทั่วไป จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 มิ.ย. 2562
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 มิ.ย. 2562
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นกำจัดยุงและแมลง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 มิ.ย. 2562
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
05 มิ.ย. 2562
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 มิ.ย. 2562
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (งานการศึกษา) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 มิ.ย. 2562
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
49
30 พ.ค. 2562
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ในการอบรม จำนวน 86 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
34
30 พ.ค. 2562
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมป้ายบอกเขต อบต.วิสัยใต้ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
30 พ.ค. 2562
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวบ้านท่าดี และบ้านวิสัยใต้ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
30 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53