ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 เม.ย. 2562
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกาแฟสำเร็จรูป จำนวน 1 ลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 เม.ย. 2562
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสาร (รถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 2 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 เม.ย. 2562
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง ขนาด 20 ลิตร จำนวน 45 ถัง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
17 เม.ย. 2562
145 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก (ส่วนต่อขยาย) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68001 หทู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 เม.ย. 2562
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.68001 สายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก (ส่วนต่อขยาย) หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 เม.ย. 2562
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 2,900 โด้ส ดาวน์โหลดเอกสาร
15
10 เม.ย. 2562
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 เมตร จำนวน 3 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
18
09 เม.ย. 2562
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดและตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
09 เม.ย. 2562
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, เวที และชุดเครื่องเสียง จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48