ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
29 เม.ย. 2562
132 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนซอยเสรี หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
14
25 เม.ย. 2562
133 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยในเกรียบ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
14
25 เม.ย. 2562
134 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยในเกรียบ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 เม.ย. 2562
135 ประกาศราคากลางซ่อมแซมลาดยางสายท่าดี วัดจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 เม.ย. 2562
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
22 เม.ย. 2562
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
22 เม.ย. 2562
138 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
22 เม.ย. 2562
139 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราาคม - มีนาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
22 เม.ย. 2562
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48