ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุง ศพด.บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 ก.ค. 2562
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
27 มิ.ย. 2562
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนวัสดุกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าดี หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
27 มิ.ย. 2562
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0014 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
27 มิ.ย. 2562
125 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง ศพด.บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
35
27 มิ.ย. 2562
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 1164 ชพ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
25 มิ.ย. 2562
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
24 มิ.ย. 2562
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างทางเดินรอบสระน้ำควนเขาดิน หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
24 มิ.ย. 2562
129 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเดินรอบสระน้ำควนเขาดิน หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
20 มิ.ย. 2562
130 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเอเชีย 41 - บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
20 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53