ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าไฟราวประดับบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร จำนวน 40 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
18
02 พ.ค. 2562
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
15
02 พ.ค. 2562
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม (ขวด) ขนาด 350 มล. จำนวน 17 แพ็ค ดาวน์โหลดเอกสาร
15
02 พ.ค. 2562
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสาร (รถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
02 พ.ค. 2562
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 29 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
30 เม.ย. 2562
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนซอยเสรี หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 เม.ย. 2562
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซยอในเกรียบ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
20
30 เม.ย. 2562
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซยอในเกรียบ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
18
30 เม.ย. 2562
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมลาดยางสายท่าดี - วัดจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 เม.ย. 2562
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.5x4 เมตร จำนวน 2 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
13
29 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48