ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพานดอกไม้สด จำนวน 1 พาน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
11 ก.ค. 2562
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายไหล่ทาง คสล.สายค่ายลูกเสือ - แหลมนาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
33
09 ก.ค. 2562
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 4 บ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
08 ก.ค. 2562
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 ก.ค. 2562
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.วิสัยใต้ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
08 ก.ค. 2562
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
31
08 ก.ค. 2562
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
08 ก.ค. 2562
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ่านไฟ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 ก.ค. 2562
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 ก.ค. 2562
120 ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง คสล.สายค่ายลูกเสือ - แหลมนาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53