ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ก้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
24 พ.ค. 2562
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
24 พ.ค. 2562
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
21 พ.ค. 2562
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกดำ HP 680 จำนวน 2 แพค ดาวน์โหลดเอกสาร
15
16 พ.ค. 2562
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดสังฆทาน จำนวน 8 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
14
15 พ.ค. 2562
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่และพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
15 พ.ค. 2562
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผูกผ้าเต็นท์,โต๊ะ และสถานที่บริเวณจัดงาน จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
13
15 พ.ค. 2562
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์,โต๊ะขนาดใหญ่ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
15 พ.ค. 2562
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าดี - วัดจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
14
14 พ.ค. 2562
120 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าดี - วัดจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
15
08 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48