ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมป้ายบอกเขต อบต.วิสัยใต้ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
30 พ.ค. 2562
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวบ้านท่าดี และบ้านวิสัยใต้ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
30 พ.ค. 2562
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 พ.ค. 2562
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
28 พ.ค. 2562
105 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
28 พ.ค. 2562
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (งานการศึกษา) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 พ.ค. 2562
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
24 พ.ค. 2562
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด ดาวน์โหลดเอกสาร
15
24 พ.ค. 2562
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาฆ่าหญ้าเผาไหม้ จำนวน ๒ แกลลอน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
24 พ.ค. 2562
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
16
24 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48