ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสารยหนองหลวง - หนองจาก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
11 มิ.ย. 2562
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
15
06 มิ.ย. 2562
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนฮาร์ดิส 1 TB พร้อมลงวินโดร์และโปรแกรมทั่วไป จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 มิ.ย. 2562
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 มิ.ย. 2562
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นกำจัดยุงและแมลง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 มิ.ย. 2562
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 มิ.ย. 2562
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
05 มิ.ย. 2562
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (งานการศึกษา) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
04 มิ.ย. 2562
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 พ.ค. 2562
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ในการอบรม จำนวน 86 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48