ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยผลพฤกษา หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 ก.พ. 2563
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางรอง หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 ก.พ. 2563
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 ก.พ. 2563
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบนควน - นาใน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
13
30 ม.ค. 2563
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี สายบนควน - นาใน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 ม.ค. 2563
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 ม.ค. 2563
7 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง ศพด.บ้านควน หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
16 ม.ค. 2563
8 ประกาศขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 25 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
06 ม.ค. 2563
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
14
03 ม.ค. 2563
10 ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง คสล.สายค่ายลูกเสือ - แหลมนาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
39
06 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48