ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหลัก - แพรกแห้ง หมู่ที่ 9 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
7
25 พ.ค. 2565
2 ประกาศราคากลางโครงการจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
7
25 พ.ค. 2565
3 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
6
25 พ.ค. 2565
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.พร้อมก่อสร้างถนนหินคลุกซอยมิตรภาพ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
16
18 พ.ค. 2565
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหลวง - หนองจาก หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
25
06 พ.ค. 2565
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคันหินทิ้งป้องกันตลิ่งพังคลองวิสัย หมู่ที่ 3 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
40
25 เม.ย. 2565
7 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
25 เม.ย. 2565
8 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารื้อคันทางแล้วบดทับพร้อมแต่งร่องน้ำ จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
25 เม.ย. 2565
9 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
36
05 เม.ย. 2565
10 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยเขาปูน 2 หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
67
16 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61