ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
01 ต.ค. 2564
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าดี - วัดจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
63
15 ก.ย. 2564
3 ประกาศ อบต.วิสัยใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ้างถ่ายเอกสาร ใบงาน แบบฝึกหัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 ของ ศพดงในสังกัด อบต.ประจำปีการศึกษา 256 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
07 ก.ย. 2564
4 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแก่งอนุรักษ์ หมู่ที่ 10 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
76
03 ก.ย. 2564
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายค่ายลูกเสือ - แหลมนาว หมู่ที่ 4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
82
25 ส.ค. 2564
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในเกรียบ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
89
23 ส.ค. 2564
7 โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการตำบลวิสัยใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
76
23 ส.ค. 2564
8 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านแพรกแห้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
99
18 ส.ค. 2564
9 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง ศพด.บ้านหาดพริก หมู่ที่ 6 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
103
18 ส.ค. 2564
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
84
04 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59