จดหมายข่าว อบต.วิสัยใต้
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 จดหมายข่าว กิจกรรม/กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
30 ก.ค. 2562
2 จดหมายข่าว กิจกรรม/กวนกะละแม เดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 ก.ค. 2562
3 จดหมายข่าว กิจกรรมอบรมพัมนาจิตใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
19 ก.ค. 2562
4 จดหมายข่าว กิจกรรม/โครงการสำรวจบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน เดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
04 ก.ค. 2562
5 กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
04 ก.ค. 2562
6 จดหมายข่าว กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 25 มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
29 มิ.ย. 2562
7 จดหมายข่าว กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 27 มิ.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
29 มิ.ย. 2562
8 จดหมายข่าว วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
26 มิ.ย. 2562
9 จดหมายข่าว กิจกรรมวันไหว้ครูฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
21 มิ.ย. 2562
10 จดหมายข่าว กิจกรรม/โครงการ เดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
20 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2